TTO sv. Václav


Sv. Václav – hlavní patron českého národa a symbol české státnosti

Syn rodičů knížete Vratislava a Drahomíry narozen asi r. 907 ve Stochově a vychován babičkou Ludmilou v Budči.
Po smrti knížete Vratislava r. 921 se ujala dočasně vlády matka Václava Drahomíra, jelikož v té době nebyl ještě Václav považován za dospělého. Až po tomto roce nejpozději však r. 925 již vládl.
Zavražděn byl svým bratrem Boleslavem a jeho družinou. Zajímavé je, že je znám den jeho zavraždění tedy 28. září, nikoli však rok. Buďto bylo roku 929 nebo 935 ve Staré Boleslavi.
Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu, příslušníkem první dynastie panovnického rodu Přemyslovců. Již od 10. století je kult Svatého Václava vyznačován křesťanskými cnostmi a symbolem vládce Přemyslovské dynastie a českého státu.
Jeho ostatky jsou uloženy ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Roku 2000 byl na den zavraždění Václava 28. září vyhlášen státní svátek – Den české státnosti.
Atributy: štít se svatováclavskou orlicí, kopí s praporem, meč.

Obecná ustanovení
Tematický turistický odznak (TTO) "Svatý Václav" připravil KČT Krásná Lípa.
Každý zájemce o tematický odznak si sám vytvoří záznamníček (sešit, notýsek), kde bude uvedeno jeho jméno a adresa. Zde bude svá navštívená místa dokladovat a zároveň o každém navštíveném místě udá popis: kraj, okres a místo, kde se údajný objekt nalézá + datum návštěvy. Předloha záznamníčku bude rovněž uvedena v elektronické podobě, stejně tak jako pravidla.
Stejné objekty nebudou započítány.

Potvrzení o návštěvě objektu
Každé potvrzení o návštěvě daného objektu musí být věrohodné, tzn. pořídit fotografii objektu se zájemcem o tematický odznak. Výjimkou mohou být objekty, kde je možné sehnat razítko. V tomto případě bude zapotřebí fotografie objektu s razítkem.
Body získané navíc budou převedeny do vyššího stupně.

Podmínky pro plnění
Tento tematický odznak má 4 stupně:
a) Pro získání 1. stupně žlutého odznaku je zapotřebí navštívit a věrohodně doložit 1 povinné místo ze seznamu povinných míst + 40 bodů.
b) Pro získání 2. stupně zeleného odznaku je zapotřebí navštívit a věrohodně doložit další 3 povinná místa ze seznamu povinných míst + 60 bodů. Navštívené objekty musí být alespoň z dalších 2 krajů.
c) Pro získání modrého odznaku je zapotřebí navštívit a věrohodně doložit dalších 5 povinných míst ze seznamu povinných míst + 80 bodů. Navštívené objekty musí být alespoň z dalších 5 krajů a musí obsahovat všechny hodnocené objekty a až f.
d) Pro získání červeného odznaku je zapotřebí navštívit a věrohodně doložit zbývajících 7 povinných míst ze seznamu povinných míst + 100 bodů. Navštívené objekty musí být z ostatních 6 krajů a musí obsahovat všechny hodnocené objekty a až f.

Hodnocení objektů a až f:
a) sousoší sv. Václava: 10 bodů
b) církevní akce spjaté se sv. Václavem - 8 bodů
c) veškeré sochy v interiéru kostelů i volně stojící v přírodě - 7 bodů
d) kostely a kaple sv. Václava - 5 bodů
e) obrazy sv. Václava z oltářů, kapliček ap.: 3 body
f) názvy ulic, náměstí, restaurací sv. Václava atd.: 2 body
Potvrzení zahraničních objektů bude ohodnoceno navýšením bodů o 100 %

Povinná místa:
  1. Praha – Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha – kaple sv. Václava (Hradčany)
  2. Praha – socha sv. Václava na Václavském náměstí (Nové Město)
  3. Kraj Středočeský – Stará Boleslav – bazilika sv. Václava (okres Praha-východ)
  4. Kraj Středočeský – Stochov – Kostel, socha a dub sv. Václava (okres Kladno)
  5. Kraj Jihočeský – Okrouhlá Radouň – výklenková kaple s vyobrazením sv. Václava (okres Jindřichův Hradec)
  6. Kraj Plzeňský – Hora sv. Václava – obec s kostelem sv. Václava (okres Domažlice)
  7. Kraj Karlovarský – Boží Dar – Památník v místě, kde stával Kostel sv. Václava (okres Karlovy Vary)
  8. Kraj Ústecký – Nové Třebčice – sousoší sv. Václava (okres Chomutov)
  9. Kraj Liberecký – Turnov – sousoší sv. Václava (okres Semily)
10. Kraj Královéhradecký – Hlušice – Kostel sv. Václava a Barbory (okres Hradec Králové)
11. Kraj Pardubický – Jezbořice – Kostel se zvonicí sv. Václava (okres Pardubice)
12. Kraj Vysočina – Štěpkov – Rotunda sv. Václava (okres Třebíč)
13. Kraj Olomoucký – Olomouc – Chrám sv. Václava + razítko arcidiecézního muzea 14. Kraj Moravskoslezský – Ostrava – kostel sv. Václava
15. Kraj Jihomoravský – Modřice – kaple se sochou sv. Václava (okres Brno venkov)
16. Kraj Zlínský – Sazovice – kostel sv. Václava (okres Zlín)

Cena odznaku 85,- Kč. Pro získání odznaku je zapotřebí zaslat záznamníček na adresu
Karel Hanousek
Nemocniční 1090/4
407 46 Krásná Lípa
telefon: +420 704 432 997, mail: hanousekkar@seznam.cz.

s odpovídající cenou zásilky pro navrácení zásilky s odznakem. Odznaky se budou rovněž vydávat na turistické akci "Skalními hrádky Labských pískovců" a dalších významných akcích KČT. Vše bude předem oznámeno.