Otvírání soutěsek Kamenice, 3. 4. 2015
(Líba Šaferová)

Kliknutím na malý obrázek zobrazíte obrázek větší, kliknutím na větší se vrátíte zpět.