IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kctul.cz
KČT Rumburk:   https://kctrumburk.cz/index.php/cs/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    www.ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Různé
Různé z let:

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Jízdní řády platné od 29. 3. 2024
434L
435L
436L
438L
441L
Dodal Jiří Rak. Děkujeme.


Poslední puchýř, 14.–17.11.2024Novinky a změny v systému DÚK od 10. prosince 2023
Shrnutí novinek
• Ke změnám v jízdních řádech dojde 10. 12. 2023
• Největší regionální změnou je projekt „Čtyřmezí“
• Posílení dopravy v odlehlých oblastech
• na zapojených linkách oba tarify, DÚK i PID (umíme od 1.5.2022)
• posílení významu železniční linky U14 mezi Žatcem a Rakovníkem
• Nové autobusy
• Ústecký kraj provozuje celkem 306 autobusů
• jednotný zelený vizuál na všech autobusech, už žádné pronájmy u DSÚK
• moderní informační systém i odbavování – všude bezkontaktní platby
• DSÚK letos 120 nových autobusů – 90 OTOKARŮ, 20 Iveco 13m
• Nedochází ke změnám cen jízdného, rozšiřujeme oblast tarifu DÚK
Dodal Jiří Rak.

Ledopády
Všechna alba s ledopády zima 2023-2024 .
Velký sloup, stav: 19. 1. 2024
Velký sloup v čase zde.

Proplácení benzínu
Citace ze zápisu z výborové schůze:
"Cestovní náhrady se budou proplácet na základě předem schválené akce. Akce, které nejsou v tištěném kalendáři KČT odbor Krásná Lípa, musí být nahlášeny do posledního dne předchozího měsíce, ve kterém se akce bude konat. Např. akce konaná 7. 5. musí být nahlášena nejpozději 31. 3."
A k tomu poznámka. Měl-li by klub v bance uložený 1 000 000 Kč, tak vzhledem k inflaci přes 10% a úročení v bance okolo 5%, je celková ztráta klubu 50 000 Kč za rok. Ve srovnání s tím je průměrná náhrada za jedno auto při ujetí 100 km asi 600 Kč, téměř zanedbatelná. Je-li v této zjednodušené úvaze chyba, rád ji napravím.
Jan Tomiška


Hymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.