IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kctul.cz
KČT Rumburk:   kct-rumburk-cz.webnode.cz/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    www.ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Různé, rok:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Různé 2023

Proplácení benzínu
Citace ze zápisu z výborové schůze:
"Cestovní náhrady se budou proplácet na základě předem schválené akce. Akce, které nejsou v tištěném kalendáři KČT odbor Krásná Lípa, musí být nahlášeny do posledního dne předchozího měsíce, ve kterém se akce bude konat. Např. akce konaná 7. 5. musí být nahlášena nejpozději 31. 3."
A k tomu poznámka. Měl-li by klub v bance uložený 1 000 000 Kč, tak vzhledem k inflaci přes 10% a úročení v bance okolo 5%, je celková ztráta klubu 50 000 Kč za rok. Ve srovnání s tím je průměrná náhrada za jedno auto při ujetí 100 km asi 600 Kč, téměř zanedbatelná. Je-li v této zjednodušené úvaze chyba, rád ji napravím.
Jan Tomiška
Autobusy v Českém Švýcarsku 2023

Do Českého Švýcarska se můžete vydat bez starostí s parkováním autobusy Dopravy Ústeckého kraje. Tento leták obsahuje přehled autobusových linek DÚK, které obsluhují národní park, se zjednodušenými jízdními řády od 29. 4. do 29. 10. 2023 s výběrem zastávek. Pro cestu do Českého Švýcarska však můžete využít i vlaky a lodě DÚk.
Nabídka spojení a výletů v ČŠ v roce 2023

Textový dokument ke stažení zde.
Připravil Jiří RakLinka 217: Bahratal – Tisá – Rosental – Königstein a zpět
Víkendy do konce října.
Tarif uveden v jízdním řádu. Nelze v korunách!
Lidé v Tisé nebo Sněžníku mohou nastoupit do dopoledního spoje směr Königstein a jet do:
1. Rosenthalu – pěšky přes Herkulovy sloupy, Grenzplatte, Ostrov do Tiských stěn a Tisé. Náherná túra. Cca 12 – 14 km podle odboček ve skalách.
2. Königsteinu – udělat výlety:
a) na Lilienstein – přívozem přes Labe a večer zpět
b) vystoupat k hradu Königsteinu – v pohodě okruh, prohlídka, zpět jinou cestou do města a večer zpět.
Jízdní řád ke stažení ve formátu pdf zde.

Jiří RakLinka 411: Janov – Hřensko – Mezná a zpět
Linka 441: Janov, Na Hájenkách (vchod Divoká soutěska) – Janov – Hřensko, k soutěskám – Pravčická brána – Mezní Louka – Mezná.
Nízkopodlažní autobus pojede každých 30 minut od 10. do 18 hodiny.
Měsíce květen, červen, září a říjen – v sobotu, neděli a ve svátek. V měsících červenec a srpen denně.
Jízdní řád ke stažení ve formátu pdf zde.

Jiří Rak
Celoroční provoz turistického autobusu
Přelomový rok pro turistickou linku 434 podél Národního parku České Švýcarsko z Děčína přes Hřensko, Mezní Louku a Jetřichovice do Krásné Lípy.
Letos poprvé díky spolupráci s Ústeckým krajem zajistí České Švýcarsko o.p.s. celoroční provoz turistického autobusu. Linka pojede ve všední den i o všech víkendech celoročně, tedy např. i v březnu nebo listopadu (3 spoje ve všední den), dubnu, květnu, červnu, září, říjnu (4 spoje ve všední den), v červenci a srpnu častěji.
Mimoto je celoročně v provozu i totožná linka 438 Děčín – Mezní Louka s odbočením a ukončením na Mezné (linka 434 do Mezné nezajíždí).
Možná drobnost – je to ale výsledek mnohaleté spolupráce České Švýcarsko o.p.s. se Správou NP České Švýcarsko v koordinaci udržitelného turismu podpořené zajištěním provozu ze strany Ústeckého kraje, který provoz financuje. Před několika lety nemyslitelná věc.
Jiří Rak
Ledopády
Velký sloup, stav: 11. 2. 2023
Velký sloup v čase zde.

Všechna alba s ledopády zima 2022-2023 .

Hymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.