Mapu poskytla © Geodézie On Line, spol. s r. o.,   www.geodezieonline.cz.
Po ťuknutí na mapu se otevře mapa podrobnější, která se dá dále zvětšit.

11. 1. 2020 Ledopády bez ledu: Křepelčí stěnka, Divadlo, Velký sloup, Vlčí stěnka, Varhany, Betlém, Konírna, Opona, Soví jeskyně.
(Jan Tomiška)
8. 2. 2020 Ledopády bez ledu: Křepelčí stěnka, Divadlo, Velký sloup, Vlčí stěnka, Varhany, Betlém, Konírna, Opona.
(Jan Tomiška)