10. 6. 2017 Kaplička sv. Anny
Fotografie:
Jana TomiškyRekonstrukce kapličky sv. Anny byla dokončena!
Vážení, s radostí vám všem chci oznámit, že včerejšího dne 11. 5. 2017 byla dokončena rekonstrukce kapličky sv. Anny.
Rekonstrukci provedl náš Klub českých turistů, odbor Krásná Lípa, a to zdarma díky mnoha sponzorům a dobrovolným brigádníkům. O rekonstrukci kapličky jsme soutěžili v roce 2016 od 13. 5. do 27. 6.2016 v Ústeckém kraji v akci „ČSOB pomáhá regionům“. V soutěži jsme zvítězili, finanční sbírkou jsme získali od veřejnosti 70 358,-Kč a za první místo v soutěži jsme obdrželi od ČSOB 50 000,-Kč. Po nutných administrativních záležitostech a vyřizováních jsme dostali souhlas v srpnu od ČSOB s možností zahájit rekonstrukci kapličky. Kaplička je majetkem města, a proto nebyl žádný problém se sejít již 24. 8. 2016 na radnici a celou rekonstrukci projednat.
Začátkem září započaly přípravné práce a 10. 9. byla již první brigáda, aniž bychom jsme věděli, co nás bude čekat. Po podepření kapličky tyčemi a sundání celého dřevěného obložení kapličky jsme se rozhodli, že nebudeme dělat novou repliku, jak jsme původně zamýšleli, ale náročnou celou rekonstrukci tak, jak kaplička byla původně postavena – hrázděným způsobem.
V roce 2016 bylo zorganizováno mimo jiné celkem 10 společných brigád, podílelo se na nich 11 brigádníků a bylo odpracováno celkem 356 hodin. Z důvodu náročné rekonstrukce a brzkého zimního počasí jsme původní náš záměr dokončit kapličku do konce roku 2016 nestihli. Využili jsme ale příjemný pěkný březen, dokončili všechny zednické práce. V dubnu a počátkem května nás zase počasí hodně zdrželo.
Pěkného prvního dne jsme využili včera, mohli jsme dát kapličce nové nátěry vnitřní i venkovní, včetně nové lavičky, a konečně kaplička dostala nový kabát, který si za ta dlouhá léta "služby" již zasloužila.
Na jaře 2017 jsme na kapličce zorganizovali 6 společných brigád a odpracovali 104 hodin. Celkem bylo na rekonstrukci odpracováno 460 hodin.
Musím vyzdvihnout velmi vstřícný přístup všech pracovníků, kteří se na rekonstrukci kapličky podíleli, ale hlavně vedoucího stavby P. Zámiše z Děčína a našich členů Igora Knapa a Alexe Mihalíka, kteří byli „motorem“ celé rekonstrukce.

Odpracované hodiny dle jednotlivých pracovníků:
Peterka Mikuláš – 118, Knapp Igor – 114, Zámiš Petr – 83, Mihálik Lexa – 78, Podhorský Mir. – 16,
Hieke Václav – 12, Kolář Jan – 11, Sembdnerová M. – 6, Řechtáček Mir. – 5, Řechtáčková Ilona – 5,
Štraubová Jitka – 4, Zámiš st. – 4, Belis – 2, Belisová Natálie – 2

Přijměte ode mne i za výbor klubu všichni slova chvály a uznání, jako velké poděkování za vaši sponzorskou a brigádnickou činnost.
Děkuji také vedení města a Technickým službám města za nevšední vstřícnost a ochotu, jak po stránce organizační, tak dopravy všeho potřebného materiálu a nářadí.
Jsem velmi rád, že KČT, odbor Krásná Lípa, přispěl alespoň malým podílem do mozaiky stálého zvelebování Krásné Lípy a jejího okolí.
Mikuláš Peterka

11. 5. 2017 Finiš u kapličky sv. Anny
Fotografie:
Ilony Řechtáčkové

I přepadovky mají své úžasné kouzlo – včera mne večer oslovil Mikša, jak jsme na tom s časem, že by potřeboval brigádu na kapličce. No proč ne, vždycky jsme nakloněni pomoci dobré věci. Tak jsme se v domluvenou dobu scukli v Krásné Lípě na náměstí ještě s Petrem Zámišem a vyrazili jsme směr kaplička. Že tam tím autem a tím terénem (poučena, že bývalo podstatně hůř) dorazíme, jsem moc nedoufala. A pak to přišlo: najednou tu byla, skoro jakoby na náměstíčku a svítila pěkně do toho konečně rozzářeného jarního dne plného svěží zeleně a švitořících ptáčků, které se snažil nějaký ptačí radista přeťukat.
Z auta se vyklubalo nepochopitelně mnoho kyblíků, pikslí, košťat, štafle, žebřík, lavice, obraz… no a my. Vrhli jsme se do práce, zvenku dostala kaplička nový ochranný kabátek, mezitím se bíle lakovalo uvnitř, poté vytřena podlaha a nalakované lavice. Pěkně pofukovalo, akorát na schnutí, tak jsme prostoj využili k přestávce se svačinkou. Opatrně jsme kapličku nastěhovali a kochali se tím pěkným výsledkem. Škoda, že u toho nemohli být i ti, kteří tam odvedli desítky hodin práce a lopoty od samého počátku. Ale určitě proběhne nějaká příjemná kolaudace.
Aby to mělo nějakou příjemnou tečku, vypravili jsme se ještě na kopec k opatrovateli kapličky p. Novákovi. Nad výhledem a klidem toho prostředí člověk až oněmí. Ne ale nadlouho, protože pan Novák se pustí do vypravování a je to čipera a pamatovák opravdu „na všech frontách“. Chvíli jsme poseděli a pak se vypravili k domovu.
Jsem opravdu ráda, že jsem si aspoň na samý závěr mohla čuchnout k tak pěkné akci, byla to sice brigáda, ale hlavně radost a dobrý pocit, že je tu něco krásného. Kapličce přeju, aby se jí vyhnul veškerý vandalismus a nějaké pohromy a ať si v ní lidé rozjímají, spočinou v klidu na výletě a vnímají u ní i krásu jejího okolí.
Ilona Řechtáčková

31. 3. 2017 Brigáda
Fotografie:
Mikuláše Peterky

Dnešní brigádou byly zakončeny zednické práce na kapličce. Zbývají bílé nátěry dřeva uvnitř kapličky včetně oltáře a podlahy. Venku dvojí venkovní nátěry celé kaple včetně nově zhotovené lavičky. Pak už jen drobné úpravy včetně okolí a kaplička bude rekonstruovaná.
Mikuláš Peterka

17. 3. 2017 Brigáda
Fotografie:
Alexe Mihalíka

Pokračovali jsme na vnitřní úpravě kapličky. Použili jsme vápennou maltu. Hotovo je asi 70% plochy a pokračovat budeme asi 22. 3. ve středu.
Pracovali jako draci Igor Knapp a Alex Mihalík.


15. 3. 2017 Brigáda
Fotografie:
Alexe Mihalíka Mikuláše Peterky

Dnešním dnem začaly jarní brigády na kapličce. Nakoupili jsme dřevo na lavičku a u kapličky jsme lavičku sestavili. Z kapličky jsme vše vystěhovali, seškrábali loňskou částečně nedržící maltu a úpravili okolí kapličky.
Sestava: Zámiš, Knapp, Mihalik, Peterka.
Počasí přálo a dnešní úkol splněn.
Mikuláš Peterka

Shrnutí letošních závěrečných prací
Rekonstrukci střechy na kapličce sv. Anny provedla dřevařská firma p. J. Papouška ze Chřibské. Koncem měsíce října byla sundána stará prkna a nahrazena novými. Po dodání umělé střešní krytiny byla ve dnech 25.-26. 11. 2016 střecha dokončena. Přesah střechy jsme z původních 10 cm nechali zvýšit na 30 cm z důvodů vyšší ochrany boků kapličky. Cena rekonstrukce střechy činí 20 000 Kč.
Tím byly letošní práce na kapličce ukončené. Kaplička je rekonstruována zhruba na 90 %.
Zednické práce uvnitř kapličky jsme prováděli původním způsobem, t.j. mazaninou s jílem a slámou. Bohužel vnitřek dlouho vysychal, a proto kaplička nemohla být v letošním roce dle plánu dokončena.
S dokončením rekonstrukce počítáme v jarním období. Je třeba dokončit zednické práce uvnitř kapličky včetně vybílení, dovézt původních ale rekontruované lavice, provést venkovní ochranné nátěry celé kapličky, zhotovení lavičky u kapličky a ještě dílčí dokončovací drobné práce, včetně tabule s informacemi o kapličce a zakoupení sošky a obrazu sv. Anny nad oltář.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří měli možnost a s náročnou rekonstrukcí nám brigádnicky zdarma v roce 2016 pomohli. Chtěl bych poděkovat i Milušce Sembdnerové z KČT Rumburk, která se vzorně o kapličku stará, dala mi v lednu 2016 podnět k rekonstrukci kapličky, a také se brigádnicky zúčastnila a na jednu z dalších brigád se na nás přišla podívat a donesla nám k našemu velkému překvapení chutné občerstvení, které nám přišlo v chladném podzimním dni velice vhod.
Mikuláš Peterka

5. 12. 2016 Vyzdobená kaplička
Fotografie:
Mikuláše Peterky

Miluško, Tobě i Vaškovi děkuji za péči o kapličku, úklid podlahy a pěknou vánoční výzdobu. Ještě by se měla udělat v nejbližších dnech střecha umělou krytinou.
Všechny vás zdravím a děkuji za spolupráci.
Mikuláš Peterka

22. 11. 2016 Brigáda
Fotografie:
Mikukláše Peterky

Letošní poslední klubová brigáda na kapličce. Účast: Zámiš, Knapp, Peterka. Byla donezena modřínová na podlahu, z TS města oltář, uklizena podlaha. Byl proveden nátěr základních trámů podlahy včetně podlahových prken proti hmyzím škůdcům, podlaha prkny pobita, upraven oltář a dán na původní místo. Proveden celkový úklid v okolí kapličky před zimou a odvoz starého a nepotřebného materiálu.
Kaplička je na dobrých 90% rekonstruována. V jarním období zbývá vnitřek kaple naštukovat, natřít podlahu a venkovní stěny kaple. Uvažujeme ještě o nové lavičce u kapličky a historickém povídaní o kapličce.
Už teď vypadá kaplička jako nová a máme z ní velkou radost. Za podzimní část bylo na kapličce odpracováno 353 brigádnických hodin.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali kapličku rekonstrouvat v původním provedení.
Mikuláš Peterka

4. 11. 2016 Brigáda
Fotografie:
Mikuláše Peterky

Kaplička je celá obložená a dokončená včetně zalištování a hotové jsou i vnitřní hrubé omítky. Také byla dokončenas střecha s větším přesahem. Je objednaná krytina na střechu a modřínové dřevo na podlahu. Kapličku je ještě třeba uvnitř naštukovat, nabílit a z venku natřít a je otázkou, jestli tyto práce udělat ještě nyní, nebo až na jaře.
Tím by byly všechny práce na kapličce dokončené.

2. 11. 2016 Brigáda
Fotografie:
Igora Knappa Mikuláše Peterky

Dnešní brigáda byla z důvodu počasí, které nám od rána nepřálo, dosti náročná. Navíc velmi špatný příjezd z vrchní rozmáčené cesty je již spíše pro traktor než osobní auto. Ze spodní části, kde cesta stoupá, je vůbec nemožný. Za několik brigád již 3x proražená pneumatika je pro nás již normální a jsme rádi, že se tam vůbec dostaneme, abychom tam potřebný materiál s centrálou vůbec dopravili. Dnes bylo počasí velmi proměnlivé, spíše deštivé, tak že jsme si to pěkně vychutnali...
Ale plánovaný úkol byl splněn – kaplička je již celá pobitá latěmi, díra ve střeše, která vznikla při výměně střechy, je zabedněná a dokonce jsme ještě v 15.30 udělali maltu a prohodili na zítřejší další brigádní den, aby se na opravě mohlo pokračovat.
Mikuláš Peterka

Zájemci o brigády se mohou i nadále hlásit u Mikuláše Peterky, tel.: 412 383 768, 602 482 239.

25. 10. 2016 Brigáda
Fotografie:
Igora Knappa

Zájemci o brigády se mohou i nadále hlásit u Mikuláše Peterky, tel.: 412 383 768, 602 482 239.

20. 10. 2016 Brigáda
Fotografie:
Igora Knappa Mikuláše Peterky

Dnes tam pracovali: Igor Knapp, Alexandr Mihálik, Mikuláš Peterka a Petr Zámiš.
Zájemci o brigády se mohou i nadále hlásit u Mikuláše Peterky, tel.: 412 383 768, 602 482 239.

18. 10. 2016 Brigáda
Fotografie:
Mikuláše Peterky

Zájemci o brigády se mohou i nadále hlásit u Mikuláše Peterky, tel.: 412 383 768, 602 482 239.

Dokumentární fotografie Petra Zámiše
Fotografie:
pana Zámiše

Od 10. 9. 2016 do 13. 10. 2016.

11. 10. 2016 Brigáda
Fotografie:
Mikuláše Peterky

Rekonstrukce kapličky zdárně pokračuje, i když je to práce nimravá. Na kapli se práce zintenzívnily, poněvadž nás tlačí počasí. Pracovalo se v pátek 7.l0., v sobotu 8.10., dnes 11.10. a bude se pokračovat ve čtvrtek 13.10., nebude-li více pršet.
Dnes se na nás také přišel podívat pan Novák, který kapličku po válce zachránil a následně i udržoval. Při brigádách nám již vzhledem k vysokému věku nemůže pomáhat, ale pověděl nám další zajímavosti z historie kapličky. S prováděnou rekonstrukcí byl spokojen, což nás potěšilo.
Mikuláš Peterka

Zájemci o brigády se mohou i nadále hlásit u Mikuláše Peterky, tel.: 412 383 768, 602 482 239.

27. 9. 2016 Brigáda
Fotografie:
Mikuláše Peterky

Dnešní brigádnické pokračování na rekonstrukci kapličky sv. Anny – usazování zakladních pískovcových kamenů a základních dubových hranolů. Dobrovolníci a nadšenci k ruce Petra Zámiše: předseda klubu Vašek Hieke, Igor Knapp, Alex Mihalík a Mikuláš Peterka.


10. 9. 2016 Brigáda
Fotografie:
Mikuláše Peterky

V dnešní sobotní teplý den započala v 9.30 tolik očekávaná rekonstrukce unikátní dřevěné kapličky sv. Anny v Dlouhém Dole. Na sobotu se přihlásilo 6 zájemců. Dostačující počet na to, abychom si na malém prostoru nepřekáželi. Práce vedl Petr Zámiš z Děčína, který se jako truhlář zabývá i opravou sakrálních památek. Velkou pomocí byla účast starosty města p. Koláře, který zajistil od TS města potřebné auto, kterým ke kapličce dovezl potřebné nářadí, připravenou tyčovinu i brigádníky a celý čas se s námi opravě věnoval.
Petr Zámiš celé zpevnění a zajištění kapličky pečlivě organizoval. Nevěděli jsme vůbec, co nás čeká a zda se nám kaplička, i když po velmi opatrném odpláštění od smrkových prken, dokonce před očima nezhroutí. Po celém zpevnění kapličky tyčovinou jsme vyklidili vnitřní část kapličky včetně původních lavic, které si Petr Zámiš odvezl domů a bude je rekonstruovat. Vyklidili jsme vše včetně oltáře, který byl s ostatními potřebnými věcmi odvezen do depozitu TS.
Následovala ta nejdůležitější a nejnapínavější část brigády, opatrné odpláštění prakticky všech tří hrázděných částí obvodu kaple a to velmi citlivým způsobem, jednotlivé prkénko po prkénku. Byli jsme všichni velmi příjemně překvapeni, že kaplička je celkem ve slušném stavu. Rekonstrukce bude sice náročná, ale bude zachován původní stav. Určité prvky, jako shnilé trámy, spodní ujetá část kaple, podlaha a celá přední dřevěná část včetně střechy, budou vyměněny.
Kaplička je hrázděná, byla asi bíle omítnutá a teprve někdy později opláštěná. Ani po důkladném a opatrném odpláštění nebylo možné určit přesnější datum postavení.
Na kapličku se přišli také k milému překvapení podívat i manželé Belisovi a konzultovali s Petr Zámišem postup rekonstrukce. Přišel také správce kapličky p. Hájek z Kyjova, který nám předal peníze, které byly v kapličce od veřejnosti vybrány a budou přiloženy k penězům ze společné finanční sbírky od veřejnosti.
Přišel i p. Hoďboď z Vlčí Hory, který sponzorsky přislíbil po dodání potřebné jehličnaté kulatiny pořezání a vysušení materiálu na celé nové opláštění kapličky včetně střechy.
Odjížděli jsme domů s velmi dobrými pocity, že bude další historická památka v naší krásné přírodě zachráněna.
Informace o dalších brigádách budou po konzultaci s Petrem Zámišem na webových stránkách našeho klubu.
Mikuláš Peterka


Práce na kapličce začínají

Přípravné práce na záchranu kapličky sv. Anny vrcholí.
Ve středu 7. 9. byly ve spolupráci s TS města vytěženy listnaté tyče v městském lese, které v sobotu zpevní kapličku před jejím postupným odpláštěním od původních smrkových prken. Teprve potom bude vidět skutečný stav zdí a na základě toho odborníci rozhodnou o dalším postupu prací.
Mikuláš Peterka


Kaplička sv. Anny – sponzorské dary

Milí kamarádi, přátelé, vážení podnikatelé, široká veřejnosti,

chtěli bychom Vám za KČT Krásná Lípa všem poděkovat za velikou podporu při finanční sbírce na záchranu jedinečné historické lesní kapličky sv. Anny v Dlouhém Dole, která se konala od 13. května do 27. června 2016.
Kaplička neměla lehkou startovní pozici. Ze tří našich projektů, které se v této soutěži již od roku 2014 zapojily, jistě tu nejtěžší. Odbornou komisí ČSOB dostala "divokou kartu" v projektu "ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM". Zde musela velmi bojovat o účast v hlavní soutěži, do které jste ji svými hlasy poslali. Byla to pro náš klub velká radost, ale kaplička opět stála na startovní čáře a začínala od nuly.
V Ústeckém kraji měla konkurenci v projektech Spirála, Člověk v tísni, o. p. s a Diakonie CČE ŠSP v MOSTĚ. Díky Vám bojovala statečně. Možná Vás kaplička  zaujala svojí skromností, prostředím, vzpomínkou na dětství či něčím osobním, co stálo za to ji podpořit. K neuvěření se to povedlo.
A ať byla Vaše finanční částka jakákoliv, konečné číslo je naprosto úžasné a fantastické. Poslali jste na pomoc kapličce neuvěřitelných 68358,- Kč. To je nejvíce za tři roky, co soutěžíme.
Přijměte slova úcty jako poděkování za Vaši ochotu a laskavost pomoci dobré věci. Je to krásný pocit vědět, že lidé nejsou v této uspěchané době lhostejní. Právě naopak. Zajímá je  historie tohoto kraje a krása přírody kolem. Věřím, že díky Vám tuto jedinečnou historickou stavbu zachováme i pro další generace.
Jistě se ptáte, co bude nyní jak s penězi, tak s  kapličkou.
Kaplička je majetkem města Krásná Lípa, která jako majitel rozhodne, jakou formou bude probíhat rekonstrukce či snad vybudování kapličky nové.
O získaných financích na záchranu kapličky bude pana starostu informovat na smluvené schůzce pan Mikuláš Peterka, který kapličku do soutěže po projednání v klubu navrhl. V případě potřeby jsme se již předem zavázali, že brigádnické práce provedeme zdarma.

JEŠTĚ JEDNOU VÁM VŠEM MOC A MOC DĚKUJEME. DÍKY VÁM VŠEM KAPLIČKU SV. ANNY ZACHRÁNÍME.

KČT Krásná Lípa

Citace z publikace Natalie Belisové "Putování po duchovním panství Krásnolipska".

Nedaleko od Krásné Lípy mezi Dlouhým dolem a Vlčí horou u křižovatky lesních cest můžete najít malou dřevěnou stavbičku, prkennou boudu, která připomíná kůlnu pro nářadí lesních dělníků nebo seník. Mnoho kolemjdoucích ji asi bez povšimnutí mine.
Na toho, kdo se zde ale zastaví, čeká po otevření neuzamykatelných dveří velké překvapení. Teprve potom vidí, že se nejedná jenom o dřevěnou boudu, ale malou kapličku, zasvěcenou sv. Anně! Po roce 1945 má na záchraně kapličky největší zásluhu pan Novák, který již mnoho let nedaleko kapličky trvale bydlí. Pěkně štukovaný vnitřek, prostá, ale hezká a často udržovaná výzdoba, o kterou se starají dobrovolní "správci" Miluška Sembdnerová z Rumburka a Ladislav Hájek z Kyjova. Klobouk dolů.
Není to kaple stará, do první poloviny 19. století o ní nejsou žádné záznamy a její vznik je odhadován do druhé poloviny 19. století. Jenom podle německého názvu Weißenkapelle či Weißen Joseffe Kapelle se dá usuzovat, že ji postavil nebo se na její stavbě podílel Josef Weiß. Vnitřní prostor kapličky je malý, tak pro čtyři věřící, kteří se zde asi scházeli jenom u příležitosti významných křesťanských svátků či rodinných událostí.
Bohužel tato památka nebyla již dlouhou dobu stavebně udržovaná, takže stavbička je v havarijním stavu. Kaplička je postavena na pískovcových štukách, ze kterých zejména zadní strana pomalu sjíždí, nyní již asi o 15 cm. Stěny z trámů a mazaniny se pod prkny také pomalu rozpadají. Vevnitř jsou ve zdech trhliny. Prkna na stěnách odspodu hnijí, shnilá je i celá dřevěná podlaha včetně prahu.
Je proto nejvyšší čas začít se záchranou této jedinečné historické památky.
Klub českých turistů, odbor Krásná Lípa se s vedením města Krásná Lípa dohodly, že společně tuto jedinečnou historickou památku zachrání. Obracíme se proto na veřejnost se žádostí o jakoukoliv pomoc, ať již teoretickou např. z oblasti historie, nebo radou, či přímo fyzicky brigádnickou, případně sponzorským příspěvkem.
Děkujeme vám za případnou podporu našeho snažení.

Kontakt: Mikuláš Peterka, mobil 602 482 239, e-mail: mikulas.peterka@seznam.cz.