IČO: 44222378
Spřátelené webové stránky:
Ústecká oblast KČT:   www.kctul.cz
KČT Rumburk:   kct-rumburk-cz.webnode.cz/
MAS Šluknovsko:   www.mas-sluknovsko.cz
KČT Varnsdorf:   www.milax.cz/turisti
Oddział Łużyckiego PTSM w Lubaniu:
    www.ptsmluban.vipserv.org
KST Horňan Praznovce:
    www.ksthornanpraznovce.sk

Kronika klubu
Zde budou postupně doplňovány fotokopie jednotlivých ročníků kroniky klubu, kterou nyní vede Jitka Štraubová.
Děkujeme za pečlivé, časově náročné a mnoholeté dosavadní vedení kroniky Karlovi Hanouskovi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Různé, rok:
2014, 2015, 2016.

Různé 2017
Kaplička sv. Anny
Stav: 10. 6. 2017,
Vše o kapličce zde
.

Lípa přátelství KČT Krásná Lípa a SBB/OG Neustadt (bývalý družební turistický oddíl)
Fotografie Jaroslava Leksy
Připomínka k 25. výročí vysazení Lípy přátelství pod Götzinger Höhe.

Hymnička
Vzhledem k častým požadavkům na znění naší drobné hymničky, kterou zpíváme při zvláště veselých příležitostech, uvádíme pro zájemce její plné znění:

Po kalíšku, po kalíšku,
po kalíšku dáme,
pak si zazpíváme,
po kalíšku, po kalíšku.
Hoja hoj, hoja hoj,
alkohol je síly zdroj.
Hoja hoj, hoja hoj
abstinentům boj, boj, boj.


Seniorské listy
Od začátku letošního roku vychází nový čtvrtletník Seniorské listy. Klub tento časopis objednal a členové našeho klubu si časopis mohou zdarma vyzvednout v pekárně Lima v Krásné Lípě na náměstí.

Brtnické ledopády 2016-2017
Stav: 25. 2. 2017
Velký sloup v čase zde,
Všechna alba s ledopády 2017 zde.